Ròng rã 2 ngày trời chạy hơn 300km đường núi thật không phí tí nào, dù đường không dễ đi nhưng chúng tôi đã có được những trải nghiệm trên cả tuyệt vời.
Hành trình đi lạc do anh google maps hướng dẫn chúng tôi đi đường vòng nhưng vô tình lại thu được những kết quả tốt hơn ngoài mong đợi.
những nơi chúng tôi đã qua gồm: Hà Giang – Mậu Duệ – Mèo Vạc – Mã Pì Lèng – Đồng Văn – Quản Bạ – Yên Minh – Phố Cáo – Sapa.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 48 49 50 51 52 53 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70